You are at:

Menu

Hovedafsnit

Hovedafsnittene indeholder din behandling af opgavens emne og en besvarelse af dine problemstillinger på grundlag af det materiale, du har studeret.

Det er vigtigt at lave en systematisk inddeling af teksten i afsnit og underafsnit.

Det er desuden ofte en god ide at starte større afsnit med kort at skrive, hvad du vil gøre i afsnittet. Derefter gør du det, du nu skal gøre i afsnittet, og til sidst afrunder du afsnittet med en kort sammenfatning eller delkonklusion. På den måde kommer din tekst til at se systematisk og velgennemtænkt ud.


Eksempel på opdeling i hovedafsnit

Når der er tale om en opgave som studieretningsprojektet, får du ofte mere eller mindre foræret opgavens struktur i din opgaveformulering.

Tag f.eks. en opgaveformulering om vold og medier i fagene samfundsfag og engelsk, som lyder:

• Redegør for danske unges medieforbrug.
• Med udgangspunkt i en analyse af Oliver Stones Natural Born Killers ønskes en diskussion af interaktionen mellem massemedier og vold.
• Diskutér om vold i film, spil og medier fremmer voldelig eller antisocial adfærd hos unge.

Her vil det være oplagt at lave hovedafsnit, som direkte følger problemformuleringen, så opgavens struktur i hovedtræk bliver:

1. Indledning
2. Danske unges medieforbrug
3. Natural Born Killers og interaktionen mellem massemedier og vold
4. Fremmer vold i film, spil og medier voldelig eller antisocial adfærd hos unge?
5. Konklusion

Du må gerne strukturere opgaven helt anderledes. I nogle situationer kan det være oplagt eller ligefrem en nødvendighed. Men en fordel ved at lade afsnitsinddelingen følge problemformuleringen, hvis det er muligt, er, at du på den måde er mere sikker på, at du får besvaret de spørgsmål, du er blevet stillet. Dine bedømmere vil også lettere føle sig overbeviste om, at du har gjort, hvad du skulle, hvis de kan se, at du i din disposition for opgaven kommer hele vejen rundt om den stillede opgaveformulering.

Du bør, som nævnt, inddele større afsnit i mindre underafsnit, så den ovenfor viste opgavestruktur bliver eksempelvis til noget i retning af det følgende, hvis man tager det hele med:

Titelside, egen forside, abstract, indholdsfortegnelse

Indledning
• Åbning af emnet
• Problemstillinger
• Opgavens struktur

Metoder, teorier og materialer

Danske unges medieforbrug
• Introduktion
• Underafsnit
• Underafsnit
• Sammenfatning

Natural Born Killers og interaktionen mellem massemedier og vold
• Introduktion
• Underafsnit
• Underafsnit
• Underafsnit
• Sammenfatning

Fremmer vold i film, spil og medier voldelig eller antisocial adfærd hos unge?
• Introduktion
• Underafsnit
• Underafsnit
• Underafsnit
• Sammenfatning

Konklusion

Litteraturliste
Bilag
 You are at: