You are at:

Menu

Konklusion

Konklusionen indeholder en sammenfatning af de vigtigste dele af din argumentation i opgaven. Den skal rumme svar på de spørgsmål, du har stillet i din problemformulering.

Ofte er det det, der læses sidst, som huskes bedst. Derfor er det vigtigt at gøre sig umage med afslutningen – også selvom du måske har travlt, når du skriver den!

Som ved de andre afsnit, vil det være godt, hvis du har mulighed for at gennemskrive konklusionen flere gange, indtil du synes, den er helt på plads.

Sørg for at sammenholde dine problemstillinger i indledningen og din konklusion, så du er sikker på, at du faktisk har besvaret alle dine spørgsmål på en ordentlig måde.


Skal du perspektivere til sidst?

Ikke nødvendigvis. Det vigtigste er, at du i din afslutning får svaret på de spørgsmål, du indledningsvis stillede.

Men det kan ske, at du synes, konklusionen virker lidt flad og for meget bare er en gentagelse af noget, du har skrevet før (det kan ikke altid helt undgås). Så kan du overveje til sidst, efter at du har opridset svaret på dine problemstillinger, at komme med nogle korte perspektiverende betragtninger om dit emne.

Når du perspektiverer, hæver du dig op over din opgave og ser på dit emne på nye måder. Du kan f.eks. sætte det emne, du har skrevet om, i relation til aktuelle emner eller til beslægtede historiske emner. Du kan diskutere emnets betydning for mennesker i dag. Eller du kan reflektere over din opgave og pege på materialer og vinkler på emnet, som det kunne være interessant at inddrage, hvis du skulle arbejde videre med emnet.

 You are at: