You are at:

Menu

Om denne side

Denne side er lavet af BP, der er historie- og samfundsfagslærer på Gladsaxe Gymnasium.

Indholdet er en blanding af egne betragtninger, ideer hentet fra andre gymnasiers vejledninger til studieretningsopgaven og ting fra Undervisningsministeriets retningslinjer for studieretningsopgaven (læreplanen og vejledningen).

Den er først og fremmest skrevet for at give de elever, BP vejleder, besked om praktiske forhold i forbindelse med udarbejdelsen af opgaven. På Gladsaxe Gymnasium udleveres der derudover forskellige retningslinjer og køreplaner for arbejdet til alle elever, ligesom andre lærere har egne dokumenter, som de udleverer for at hjælpe elever, de vejleder.

Du må gerne søge hjælp i denne vejledning, selvom du har andre vejledere eller går på et andet gymnasium. Men det er vigtigt, at du især forholder dig til de vejledninger, din egen skole og dine egne vejledere har udleveret, for der kan godt være forskel på, hvordan arbejdet med studieretningsprojektet er organiseret og hvilke krav, forskellige lærere stiller til opgaven, selvom det hele naturligvis foregår indenfor de rammer, Undervisningsministeriets retningslinjer for studieretningsopgaven udstikker.

 You are at: