You are at:

Menu

Hjælpedokumenter

Udover denne vejledning er der forskellige dokumenter, som du kan få udleveret i papirform eller via Lectio, der kan hjælpe med opgaven.

Har du BP som lærer, kan du blandt andet få:

Et eksempel på en opgave der gav 12
Se hvad en dygtig elev har gjort og forsøg at gøre noget af det samme.

Korte tekster om kildekritik
Skriver du i historie kan du have gavn af nogle korte oversigter med kildekritiske begreber.

Tekster om metode
Hvis du vil skrive nogle betragtninger om metode i din indledning eller et lille metodeafsnit, kan du få nogle korte tekster om metode i historie og samfundsfag.

SPØK
Et skema, som du kan bruge til at strukturere dine forklaringer, når du undersøger historiske forhold, og som i det hele taget kan hjælpe dig til at tænke mere systematisk over fortidige samfund.

Henvend dig via Lectio, hvis du har brug for nogle af de nævnte ting. You are at: