You are at:

Menu

Eksempel på retteark til større skriftlig opgave

Ved siden af de faglige mål for studieretningsprojektet og de ting, der er nævnt på den foregående side, kigger bedømmerne også på nogle generelle ting, når de skal vurdere en opgave. Du kan få en ide om, hvad det er for ting, ved at se det nedenstående eksempel på et retteark.

Mange lærere bruger et retteark, når de skal bedømme en større opgave. Rettearket er en slags huskeliste med punkter, som læreren kigger på, når han vurderer opgavens kvalitet.

De fleste lærere laver deres eget retteark, så det er ikke sikkert, din lærers retteark ser ud præcis som det viste eksempel, men der er nok mange ting, der går igen.

Opgavens sværhedsgrad

Det benyttede materiale (bøger og kilder)
• omfang
• sværhedsgrad

Det tekniske apparat
• forside
• abstract
• indholdsfortegnelse
• noter/litteraturhenvisninger
• litteraturliste

Disposition af opgaven
• er der en klar struktur, som kommer til udtryk i opgavens overskrifter og underoverskrifter?
• er der en passende vægtning af afsnittene: fylder de vigtige afsnit mest?
• er der en god sammenhæng mellem opgaveformulering, fremstilling og konklusion?

Selve fremstillingen
• faglig viden
• graden af dokumentation
• brugen af kilder
• brugen af fagets begreber og metoder
• graden af selvstændig bearbejdning
• kommer teksten op på de højere taksonomiske niveauer (analyse og diskussion) eller befinder den sig mest på det redegørende niveau?
• har teksten et klart fokus?
• er der en rød tråd i teksten?
• er teksten skrevet i et klart og nuanceret sprog?

 You are at: