You are at:

Menu

Faglige mål for studieretningsprojektet

Din karakter for studieretningsprojektet afspejler dine bedømmeres vurdering af, hvor godt du lever op til de faglige mål for studieretningsprojektet:

”Målet med studieretningsprojektet er, at eleverne skal kunne:

• demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder

• demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse

• beherske relevante faglige mål i de indgående fag

• udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale

• demonstrere evne til faglig formidling

• besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen

• beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse).”

Undervisningsministeriets stx-læreplan (juni 2013)

 You are at: