You are at:

Menu

Klager

Det er ikke altid, man får den karakter, man gerne ville have haft.

I de fleste tilfælde er der ikke andet at gøre end at acceptere, at resultatet ikke blev så godt, som man havde håbet, og så må man ellers bare se at komme videre med de mange andre ting, man skal lave i gymnasiet.

Du har rigeligt at se til, og du vil få mange andre chancer for at gøre det godt.

Men hvis du mener, du har fået en meget forkert karakter, eller der er sket formelle fejl, så har du mulighed for at klage.

Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den skal stiles til rektor og afleveres senest 14 dage efter, at du har modtaget din karakter.

Hvis din besvarelse bliver ombedømt, er det den nye karakter, der er gældende. Du skal med andre ord være opmærksom på, at en ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.


Hvad siger reglerne?

denne side kan du læse et uddrag af eksamensbekendtgørelsen med reglerne for klager.

Du skal se på kapitel 10, §47-54.

Det er tungt lovstof, men hvis du får brug for at klage, bør du sætte dig ind i de regler, der gælder. Og så er det ’Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser’, du skal gå til.

 You are at: