You are at:

Menu

Hvordan bliver opgaven bedømt?

I første omgang læser dine to vejledere på gymnasiet projektet, hvorefter de tager en snak om opgaven og laver en foreløbig, intern bedømmelse af den.

Derefter foregår den endelige bedømmelse og karaktergivning ved en forhandling mellem en udefra kommende censor og den ene af dine vejledere.

Hvis du f.eks. har skrevet i fysik og historie, og censor har fysik som fag, vil det være din historievejleder, der deltager i bedømmelsen. Hvis censor har historie, vil det være din fysikvejleder, der er med til den endelige bedømmelse. Men den vejleder, der deltager i den endelige karaktergivning, ved altså fra den interne snak om opgaven, hvad den anden vejleder, du har haft, mener.

På den måde er der i praksis tre lærere, som bedømmer opgaven, selvom den endelige fastlæggelse af karakteren sker i en diskussion mellem to lærere, hvoraf den ene er en censor fra et andet gymnasium.

Som elev hører du først om bedømmelsen, når den endelige karakter offentliggøres for alle. Det sker nogle måneder efter, du har afleveret opgaven, så hav tålmodighed! Tidspunktet for offentliggørelsen af karakteren vil kunne ses i Lectio.


Hvad kigger bedømmerne på, når de giver deres karakter?

Din karakter for studieretningsprojektet afspejler dine bedømmeres vurdering af, hvor godt du lever op til de faglige mål for studieretningsprojektet. De faglige mål, som du kan se her, er den helt afgørende målestok.

I praksis lægger dine bedømmere derudover også vægt på generelle forhold som de følgende:

• Hvordan er emnet behandlet? Er der dokumentation for de fremsatte påstande (i form af noter og henvisninger til kilder og fremstillinger (bøger, artikler m.v.))? Bliver der argumenteret godt?

• Hvordan bruges den faglige viden og fagenes metoder?

• Hvordan er opgavens form? Er sproget godt og præcist, og er alt det tekniske med indholdsfortegnelse, abstract, noter og litteraturliste i orden?


Karakteren for opgaven

Du kan læse mere om karakterskalaen og karakteren, du får for for opgaven, på denne side.


Lær af lærernes retteark

Mange lærere bruger et retteark, når de skal bedømme større skriftlige opgaver. Man kan få et indtryk af, hvad det er, man skal gøre for at lave en god opgave, ved at kigge på sådanne retteark. Et eksempel findes her på siden.

 You are at: