You are at:

Menu

Formålet med studieretningsprojektet

Når man kaster sig ud i en stor opgave, er det altid godt at vide, hvad meningen med det hele er.

Om formålet med studieretningsprojektet kan man læse følgende i Undervisningsministeriets stx-læreplan (juni 2010):

”Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning.

Ved at kombinere forskellige faglige tilgange og discipliner, som forstærker den faglige fordybelse, skal eleverne demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant baggrundsstof, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag.

I arbejdet med studieretningsprojektet styrker eleverne således deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig og kompleks problemstilling.”

Det var en tung omgang.

Men kort sagt skal I vise, at I kan lave en stor skriftlig opgave, hvor I fordyber jer fagligt i et emne med tilknytning til jeres studieretning. Som hovedregel ved hjælp af to forskellige fags metoder.

Fordybelse er et nøgleord i forbindelse med studieretningsprojektet. Det forventes, at I i mindst et af fagene fordyber jer i en grad, som ligger ud over det normale arbejde i gymnasiet.

Hvorfor skal I overhovedet lave studieretningsprojektet?

Det skal I af flere grunde. Dels for at jeres evne til faglig fordybelse her i 3.g kan blive målt. Dels for at forberede jer på tiden efter gymnasiet, hvor mange af jer på jeres videre studier kommer til at lave opgaver, som ligner studieretningsprojektet.

 You are at: