You are at:

Menu

Om samfundsfag i forbindelse med studieretningsprojektet

Hvordan du skal arbejde med samfundsfag i dit studieretningsprojekt, afhænger af, hvordan din opgaveformulering ser ud.

Men når samfundsfag indgår i et studieretningsprojekt, skal man generelt forsøge at bruge både samfundsfaglig teori, samfundsfaglig empiri og samfundsfaglige metoder.

Man skal altså:

• anvende samfundsfaglige begreber, teorier eller modeller (sociologiske, politologiske, økonomiske eller fra IP).

• inddrage samfundsfaglig empiri (samfundsfaglige data), enten ved at man selv laver en samfundsfaglig undersøgelse (kvalitativ eller kvantitativ), eller, mere almindeligt, ved at man bruger andres, typisk samfundsforskeres og journalisters, undersøgelsesresultater.

Derudover skal man gerne vide noget om, hvad samfundsfaglig metode er, og hvordan man kan undersøge det emne, man arbejder med, på en samfundsfaglig måde, og man skal kunne reflektere over muligheder og begrænsninger i de metoder, man har brugt. Lidt ligesom i AT, selvom det metodiske typisk fylder mindre i forbindelse med studieretningsprojektet.


En roman er ikke samfundsfaglig empiri
Når samfundsfag indgår i et studieretningsprojekt med et sprogfag, er det vigtigt at huske, at fiktive, skønlitterære tekster ikke kan erstatte brugen af samfundsvidenskabelig empiri. Det er derfor som hovedregel ikke nok i et studieretningsprojekt at inddrage samfundsfaglige begreber i analysen af et litterært værk. Der skal rigtig samfundsfaglig empiri til. F.eks. kan man undersøge, om de forhold, der udtrykkes i en litterær tekst, også kan ses i de samfundsfaglige data.


Tal med din vejleder om teori og empiri i projektet
Din vejleder kan hjælpe dig med ideer til, hvilke samfundsfaglige begreber, teorier eller modeller, du kan bruge i forbindelse med din opgave, og også med ideer til empirien.

Begreberne, teorierne og modellerne kan du ofte få styr på ved at læse nogle kapitler fra samfundsfagsbøger på A-niveau om dit emne. Empirien finder du typisk i rapporter, bøger, artikler og statistiske samlinger.

Husk, at det i forbindelse med studieretningsprojektet forventes, at I i mindst et af fagene fordyber jer i en grad, som ligger ud over det normale i gymnasiet, så du skal også gerne finde materiale, som er sværere end det, du normalt arbejder med i samfundsfag.

 You are at: