You are at:

Menu

Om historie i forbindelse med studieretningsprojektet

Historie fungerer nogle gange som et lidt sekundært fag i forbindelse med studieretningsprojekter, hvor den faglige tyngde ligger i projektets andet fag; det fag der indgår i studieretningen. Det behøver ikke være sådan, at studieretningsfaget er det fag, man fordyber sig mest i, men sådan er det ofte.

Et typisk problem med historie som fag i et studieretningsprojekt er derfor: Hvordan skal historie indgå, for at faget bruges godt nok?

Er det f.eks. nok med 3-4 siders historisk redegørelse først i opgaven, hvor emnets historiske baggrund ridses op?

Til det må man i langt de fleste tilfælde svare nej.

For at historie skal være godt nok med i et studieretningsprojekt, skal det være muligt at demonstrere faglig fordybelse i faget. Og her skal der mere til end en kort redegørelse.

Hvad dette mere så er, kan variere fra opgave til opgave. I nogle tilfælde kan man supplere den historiske redegørelse med en diskusion af emnet ud fra forskellige historiske begreber eller synsvinkler, i andre tilfælde kan man klare problemet ved at forholde sig analytisk og kildekritisk til forskellige typer af historisk materiale.

Inddrager man nogle gode historiske kilder, kommer man uundgåeligt til at arbejde udover det rent redegørende i historie, og nogle af fagets centrale metoder kan komme i spil.

Det er først og fremmest din vejleder, der gennem opgaveformuleringen skal sikre, at du får en opgave, som giver dig mulighed for at fordybe dig tilstrækkeligt fagligt, også i opgavens historiske dele. Men du må også gerne selv være opmærksom på, om du får nok historie med, når du sidder og arbejder med opgaven.

Du kan læse mere om, hvorfor kildearbejdet er så vigtigt i historie og om hvordan du kan inddrage kilder i din opgave her. Og på denne side kan du se et eksempel på, hvordan en elev i en SRP-opgave har beskrevet sine kildekritiske overvejelser.


 You are at: