You are at:

Menu

Hvad er det for noget med kilder?

I historie skelner man mellem på den ene side fremstillinger, som er de tekster (bøger, artikler, internetsider m.v.), historikere har skrevet om et emne, efter begivenhederne er foregået, og på den anden side kilder, som er ting (spor, rester), der stammer fra dengang, tingene skete.

I historie arbejder man især med skriftlige kilder.

I sidste ende baserer al historieskrivning sig på kilder. Derfor er kildearbejde vigtigt for historiefaget, og derfor bør du inddrage nogle kilder i din opgave.

Det kan være såvel små som større tekster, der stammer fra de begivenheder, du skriver om.

Du kan bruge kilder i din opgave på flere måder.

Du kan fx indsætte citater fra forskellige kilder i det, du skriver. (Husk bare, at du skal kommentere citaterne. Forklare hvad de viser. Du må ikke bare lade citaterne stå for sig selv.)

Du kan også lave et særligt afsnit i opgaven, hvor du går i dybden med en eller flere kilder, som er centrale for dit emne.

Måske er du så heldig, at du kan finde to kilder, der fortæller noget forskelligt om dit emne. Så kan du diskutere synspunkterne i dem og diskutere hvilken af kilderne, der er mest troværdig. Den del af historikerens arbejde kalder man kildekritik.

Din historievejleder kan fortælle dig mere om, hvordan man laver kildekritik, og har dokumenter, du kan få, med kildekritiske begreber. Du skulle også gerne have haft noget om kildekritik i historieundervisningen. På denne side kan du se et eksempel på, hvordan en elev i en SRP-opgave har beskrevet sine kildekritiske overvejelser.

Fremstillinger vil sandsynligvis være det, du bruger mest, når du skriver de historiske dele af dit studieretningsprojekt. Men det vil altid være muligt også at inddrage kilder i opgaven. Hvad der kan lade sig gøre afhænger af dit emne og af det materiale, du har fundet frem.

Som hovedregel skal der inddrages kilder i et studieretningsprojekt, når historie er et af fagene, det skrives i. Og nogle af dem skal være kilder, der ikke har været brugt i undervisningen.

Tal med din historievejleder om mulighederne.

 You are at: