You are at:

Menu

Opgavens indhold

Denne vejledningsside handler især om praktiske forhold i forbindelse med studieretningsprojektet og om den form, projektet skal have (noter, abstract, litteraturliste m.v.).

Hvordan opgavens indhold skal være, er det vanskeligere at skrive noget generelt om. Det afhænger af emnet og af hvilke fag, studieretningsprojektet skrives i. Hvad du skal tænke på i forbindelse med din opgaves indhold, må du derfor drøfte med dine vejledere.

Da forfatteren til denne side vejleder i samfundsfag og historie, skal der dog gives nogle få, meget overordnede bemærkninger om ting, man bør tænke på i forbindelse med de to fag.

 You are at: