Luftværnets vigtigste bud.

Frygten for gasangreb var stor, efter at giftgas havde været anvendt under 1. verdenskrig. Her er redningsmandskabet trukket i gasbeskyttelsesdragter ved en luftværnsøvelse i Odense i 1940.

 

Luftværnet

De fleste europæiske lande begyndte i løbet af 1930’erne at forberede sig på, hvordan man i tilfælde af krig kunne beskytte befolkningen mod luftangreb. I Danmark blev Statens Civile Luftværn, der fungerede som den øverste ledelse af luftbeskyttelsesarbejdet, oprettet i 1938.

Luftværnet skulle alarmere befolkningen i tilfælde af luftangreb, sørge for at der blev indrettet beskyttelsesrum, organisere brandbekæmpelse og behandling af tilskadekomne samt forberede evakuering af truede byer og genhusning af udbombede.

Da Danmark den 9. april 1940 blev besat af tyskerne, skete der en stærk udbygning af luftværnets arbejde. Man måtte nu regne med faren for britiske luftangreb mod tyske mål i Danmark. Allerede den 9. april om aftenen gennemførtes der efter tysk ordre mørklægning. Dagen efter indkaldtes 6.000 værnepligtige til civilbeskyttelsestjeneste for at udøve mørklægningskontrol og udføre andre luftværnsopgaver.

I de følgende fem år skulle luftbeskyttelsen blive en markant del af hverdagen for alle danskere.

Russerne bomber BornholmTi procent af befolkningen deltog

CB-uniform.

Luftværnsfilmen Faren fra Luften.

Aalborg Sygehus med Røde Kors bemaling.