CB-mand fra udstillingen.

Det ene af de to tårne på Frihedsmuseets udstillingsbunker. I baggrunden ses Kastellets voldgrav.

 

Overalt i danske byer finder man endnu de grå luftværnsbunkers fra besættelsen. En af dem ligger ved Esplanaden i København, umiddelbart ved siden af Frihedsmuseet. Bunkeren indgik i civilforsvarets beredskab under den kolde krig, men var i 1998 på vej til at blive sløjfet i forbindelse med genopretningen af Kastellets voldanlæg. Den blev bevaret og var en periode indrettet til en udstilling om det civile luftværn i Danmark under 2. verdenskrig. Det er dog ikke længere muligt at se udstillingen.

Bunkeren består af to kuppelformede rum bygget sammen om en fælles nedgang. Det ene rum var indrettet, som et tilflugtsrum i en bunker så ud under besættelsen med træbænke, en stige op til nødudgangen i tårnet og en beholder til drikkevand. Rummet oplystes svagt af to glødetrådspærer. I baggrunden hørtes sirenelyde. I det andet rum var der udstillet genstande fra det civile luftværn, og man kunnne se en propagandafilm fra 1944 om luftværnets arbejde.

Denne webside blev lavet i 2003 i forbindelse med etableringen af bunkerudstilingen.

Frihedsmuseet
Churchillparken
1263 København K

www.frihedsmuseet.dk

 

Udstillingsrummet med genstande fra det civile luftværns arbejde.

Besættelsens sidste tidUndervisning i bunkerudstillingen

Et bunkerrum som det så ud under besættelsen.

DKB'er ved indgangen til det rekonstruerede bunkerrum.

En tur på toilettet!

Fredericia Museums bunkerudstilling.