CB-mand fra udstillingen.

Det ene af de to tårne på Frihedsmuseets udstillingsbunker. I baggrunden ses Kastellets voldgrav.

 

Overalt i danske byer finder man endnu de grå luftværnsbunkers fra besættelsen. En af dem ligger ved Esplanaden i København, umiddelbart ved siden af Frihedsmuseet. Bunkeren indgik i civilforsvarets beredskab under den kolde krig, men var i 1998 på vej til at blive sløjfet i forbindelse med genopretningen af Kastellets voldanlæg. Den blev bevaret og er nu indrettet til en udstilling om det civile luftværn i Danmark under 2. verdenskrig.

Bunkeren består af to kuppelformede rum bygget sammen om en fælles nedgang. Det ene rum er indrettet, som et tilflugtsrum i en bunker så ud under besættelsen med træbænke, en stige op til nødudgangen i tårnet og en beholder til drikkevand. Rummet oplyses svagt af to glødetrådspærer. I baggrunden høres sirenelyde. I det andet rum er der udstillet genstande fra det civile luftværn, og man kan se en propagandafilm fra 1944 om luftværnets arbejde.

Denne webside er lavet i 2003 i forbindelse med etableringen af bunkerudstilingen. Oplysninger om mulighederne for at besøge udstillingen i dag kan fås hos Frihedsmuseet.

Frihedsmuseet
Churchillparken
1263 København K

www.frihedsmuseet.dk

 

Udstillingsrummet med genstande fra det civile luftværns arbejde.

Besættelsens sidste tidUndervisning i bunkerudstillingen

Et bunkerrum som det så ud under besættelsen.

DKB'er ved indgangen til det rekonstruerede bunkerrum.

En tur på toilettet!

Fredericia Museums bunkerudstilling.