Nedstyrtet britisk flyver hjælpes i land.

Angrebet på Aalborg Vest flyveplads den 13. august 1940 blev en katastrofe for Royal Air Force. Alle 11 angribende maskiner blev skudt ned.

 

De første angreb

Ved siden af de tilfældige bombenedkastninger fandt der også planlagte luftangreb sted.

Første gang var i sidste halvdel af april 1940, hvor Royal Air Force forsøgte at sætte flyvepladsen ved Aalborg ud af spillet som et led i kampen om Norge. Senere i sommeren 1940 blev Aalborg påny angrebet, denne gang som led i en britisk bombekampagne mod havne og flyvepladser i det besatte Europa, der kunne fungere som baser i forbindelse med et tysk angreb på Storbritannien. Angrebene var uden større virkning, men kostede store britiske tab og anrettede en del skader i Aalborg.

I forbindelse med en kampagne mod Tysklands oliereserver gennemførte Royal Air Forces Bomber Command natten mellem den 27. og 28. juni 1940 et vellykket angreb på benzin- og olieanlægget på Avernakke ved Nyborg; det eneste strategiske bombardement, der blev rettet mod Danmark under besættelsen.

Krigen igennem var de allierede luftangreb dog af et beskedent omfang. Det skyldes først og fremmest, at Danmark kun rummede få krigsvigtige mål, men også at de allierede var tilbageholdende med at rette voldsomme bombardementer mod et besat og venligtsindet land som Danmark.

Bomber over DanmarkBombardementet af B&W

Flag brugt ved begravelsen af britiske flyvere.

Slotsgade i Aalborg efter bombardementet den 8. juli 1940.

Skjern Svineslagteri ramt af bomber i 1941.