Currently viewing
Tænk vi skriver!

Skrivning er et effektivt redskab til at lære og til at tænke. Med professor i retorik ved Københavns Universitet, Christian Kocks ord "måske det mest plausible redskab man har til det at lære at tænke".

Brugen af små skriveøvelser i undervisningen er derfor et centralt didaktisk redskab.

Denne side samler en række små skriveøvelser, man kan inddrage i undervisningen i fagene historie og samfundsfag, men mange af dem er så generelle, at de også vil kunne bruges i andre fag.

Siden består af to hoveddele:

1. En samling af konkrete skriveøvelser
2. En pædagogisk begrundelse for brugen af småskrivning i undervisningen

Med den nye gymnasiereform vil der fra sommeren 2017 være endnu større fokus på skriftlighed i alle fag. Også derfor kan der være grund til at rette fokus mod de mange små skriveøvelser, man kan inddrage i undervisningen.

God fornøjelse med at bruge siden! Currently viewing