Currently viewing
Hvorfor skrivning?

Hvad er meningen med at bruge små skriveøvelser i den daglige undervisning? Hvilket pædagogisk formål har de? Det kan man læse mere om her.

En kort forklaring skrevet til eleverne findes her.

En forklaring henvendt især til lærere kan ses her.

Lærerforklaringen er et uddrag af en projektopgave fra gymnasiets pædagogikumuddannelse, hvor man kan finde en lidt længere begrundelse for småskrivningens anvendelighed i samfundsfagsundervisningen og henvisninger til noget af litteraturen om emnet: Små skriveøvelser som læringsredskab i samfundsfagsundervisningen (2007).

 Currently viewing